Alena Jančová

Narodila jsem se 10.4.1983

 

V další generaci výtvarných umělců zaujímá své místo malířka a grafička Alena Jančová. V současném

moderním umění bývá zařazována do umění, které je obtížně zařaditelné vůbec, protože se vymyká

schémat a komerečnímu obsahu. Obvykle bývá nazýváno ,,L’art brut,,(surové umění). Používá kombinací

a snových skoků.

Jančová přetváří technické motivy v technické monstra, v technické přeludy. Neopisuje

technické tvary jako futuristé. Ze všeho nejvíce láká Jančovou monumentální forma, kdy obraz ve

velké ploše pulsuje zcela pravidelně jako srdce.

Přínosem estetiky Aleny Jančové je plynulý přechod ze závěsného obrazu do architektury.

Ruší vědomě zákony závěsného obrazu. Tím otevírá cestu modernímu cítění prostoru k hudbě sfér,

kdy divák má pocit, že barvy zní jako tóny.

Vzniká kinematika obrazů podobná filmu jako sled záběrů, pomocí kamery. Malířka cítí, že

rámování obrazu kamerou filmu je omezující, že její malba chce zobrazit osamělý svět Juliuse Verna

na nějakém ostrově, kde člověk potkává stopy technické civilizace vědomé i podvědomé. Jančové

divák je svým způsobem Robinson.

Krása konstrukce stavby a techniky není v umění nová. Jančová však se neinspiruje

stavbami a lešeními jako Ferdinand Leger, nýbrž má blízko spíše ke kosmickému cítění. Jde o

koloběh hmoty ve vesmíru, o energii barevné hmoty.

Barevné hmoty chápe jako znaky, nebo symboly atmosféry. Objevuje vnitřní světlo hmoty.

Některé chápeme jako planety. Některé připomínají kosmické základny a stanice. Technické vize

Aleny Jančové tedy směřují k nekonečnému pojetí energie v prostoru a čase. Jančová přímo miluje

nekonečné plynutí času,nikoliv však času zemského.

Grafika Aleny Jančové nesporně souvisí s německým inpresionismem a rakouskou školou

secese. Expresionistické pojetí dramatického gesta černobílého kontrastu je tu plně rozvinuto. Ale

dominuje kresba, jako základní tvar, do něhož je skryta psychologie figury. Nejhodnotnější je však u

Jančové expresivní symbolismus, který abstrahuje drama a úzkost od reality a usiluje o meditaci

subjektu umělce a diváka. Někdy se nám zdá, že je zdobná, dekorativní, ale je to omyl. Je to iluze.

Souvisí to právě se secesním pojetím psychologie v expresi. Grafika Aleny Jančové vybízí k

zamyšlení a není ilustrativní ani v ilustraci.

Jančová je malířka a grafička profesionální, má smysl pro tajemství.

 

Prof.Miroslav klivar,A.

Word distributed universily Brusel